• Padinská základná škola maršala Tita tiež na záver detského týždňa usporiadala detský jarmok. Tohtoročný sa však líšil od tých predchádzajúcich.

  • V poradí tretie majstrovstvá Kovačice vo varení a jedení bryndzových halušiek uskutočnia sa 1. júna. Prihlasovanie do súťaže stále prebieha.

  • V rámci 3. Humanitárneho divadelného víkendu kovačickému obecenstvu sa predstavili i hostia z Báčskeho Petrovca. Charitatívnej akcie Kokramu sa zúčastnili prvý, avšak nie i poslednýkrát.

  • Minulý víkend v Kovačici bol v znamení divadla. V organizácii Kolektívu kreatívnych amatérov konala sa skvelá charitatívna akcia, z ktorej prostriedky usmernili na liečebné účely Padinčanky Anny Hlavatej.

  • Kolektív kreatívnych amatérov už po tretí rok zorganizuje Humanitárny divadelný víkend, ktorý sa uskutoční od 22. do 24.marca v Kovačici. Prostriedky z vypredaných vstupeniek plánujú usmerniť na účely liečenia padinčanky Anny Hlavatovej.

  • V organizácii Kolektívu kreatívnych amatérov v tretí februárový víkend v Kovačici odznela humanitárna divadelná akcia, ktorú svojou účasťou podporili aj divadelníci z Petrovca a Kysáča.