•  Na gymnáziu v Kovačici pôsobí i matematická a sekcia fyziky. O jej úspešnosti svedčia povšimnutiahodné úspechy žiakov na rôznych súťažiach.    

 • Často počuť krásne správy o úspechoch žiakov kovačického gymnázia, ktoré dosahujú na rôznych súťažiach, ako domácich tak i medzinárodných. Naposledy sa im dostali pekné odmeny pre práce ktorými sa uchádzali na pokrajinyký súbeh Energia všase vôkol nás.

 •  

  Gymnázium Mihajla Pupina v Kovačici pri príležitosti Dňa zamilovaných – 14. februára pripravili video, v ktorom svojským spôsobom vyjadrili svoje city v súlade s témou sviatku.

 •  Zápis do prvého ročníka Gymnázia Mihajla Pupina v Kovačici prebiehal 9. a 10. júla. V prvom kole záujem o túto strednú školu prejavilo 52 žiakov.

 •  V Gymnáziu Mihajla Pupina v Kovačici pomaly doťahujú záležitosti späté s končiacim sa školským rokom. Keď vyprevadia aj žiakov prvého až tretieho ročníka, očakáva ich zápis budúcich gymnazistov. 

 • V pondelok, 15. júna maturantom Gymnázia Mihajla Pupina v Kovačici udelili vysvedčenia a diplomy, a tak sa generácia 2001/2002 aj oficiálne rozlúčila so stredoškolským životom.

 • Minulého týždňa žiaci a pedagogickí personál Gymnázia Mihajla Pupina absolvovali poznávací a edukačný zájazd na Slovensku. Bola to inak prvá medzinárodná výmena študentov tejto strednej školy.

 •  Hostiteľom XV. ročníka súťaže zo slovenských dolnozemských reálií pre stredoškolákov bolo Gymnázium Mihajla Pupina v Kovačici. Účastníkmi boli žiaci z Maďarska, Rumunska a zo Srbska.

 • Žiaci a zamestnanci Gymnázia Mihajla Pupina v utorok oslávili Deň školy. Bola to zároveň príležitosť spomenúť i na úspechy dosiahnuté počas minulého školského roka.

 • Žiaci záverečného ročníka základných škôl majú za sebou maturitné skúšky, čaká na nich už len zápis do strednej školy. Jedna z možností je Gymnázium Mihajla Pupina, ktoré ponúka 90 miest.

 • Udelením vysvedčení a diplomov za dosiahnuté úspechy počas štvorročného štúdia Gymnázium Mihajla Pupina slávnostne na cestu do novej etapy života vyprevadilo 43 maturantov.

 • V piatok, 17. mája maturanti kovačického gymnázia a žiaci záverečného ročníka základných škôl z územia Kovačickej obce pred budovou obecnej správy spoločne tancovali so svojimi vrstovníkmi z celej Európy.

 • V uplynulý pondelok Gymnázium Michaila Pupina navštívili zástupcovia pokrajinského sekretariátu pre šport a mládež. Zároveň sa v miestnostiach kovačickej strednej školy konala prednáška o internetovej bezpečnosti detí a mladých.

 • Výskumné centrum Petnica je skvelou príležitosťou pre mladých nadaných študentov ako získať nové skúsenosti a vedomosti z rozličných oblastí. Toto centrum už niekoľko rokov dozadu pravidelne navštevujú aj žiaci kovačického gymnázia.

 • Žiaci Gymnázia Mihajla Pupina v rámci Kovačického októbra usporiadali program pod názvom Jesenná mozaika.

 • Aj keď s vyučovaním skončili, žiaci záverečného ročníka základných škôl neodložili knihy, keďže v polovici júna na nich čakajú maturitné skúšky, a potom i zápis do strednej školy.

 • V kvíze Koľko sa poznáme, takmer od začiatku účinkujú aj žiaci kovačického Gymnázia. Akurát táto škola už druhý rok po sebe bola hostiteľom regionálneho kvalifikačného kola, ktoré sa natáčalo v priestoroch domu kultúry 3. októbra. V tomto projekte účinkujú stredné školy z

  ...
 • Maturanti Gymnázia Mihajla Pupina a ôsmaci základných škôl z Obce Kovačica 18. mája pripojili sa k Európskemu quadrille  dance festivalu, a spoločne na námestí Kovačice zatancovali spoločný ples.

 • Spoločný ples žiakov záverečného ročníka základných škôl a maturantov Gymnázia M. Pupina uskutoční sa 18. mája presne napoludnie. V rovnaký deň táto stredná škola usporiada Deň otvorených dverí.

 •  Zástupcovia Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy z Bratislavy pred prvomájovými sviatkami pobudli v Kovačici, kde študentom Gymnázia Mihajla Pupina odprezentovali podmienky štúdia.