• Banátsky festival, súťaž sólistov z banátskych miest v interpretácii slovenských ľudových piesní, sa konal v nedeľu 10. apríla v Padine, v galérii tamojšieho Domu kultúry. Víťazkou festivalu sa stala Anna Ďurišová z Kovačice.

  • V piatok, 16. októbra sa v základnej škole v Padine uskutočnil tradičný festival Pieseň je naša radosť za netradičných okolností, bez prítomnosti obecenstva.