• Kovačické dožinky v organizácii Združenia poľnohospodárov Kovačičania toho roku do svojich dejín zapísali svoj deviaty ročník. Aj tohtoročné podujatie poznačila predovšetkým dobrá nálada a zábava, tiež veľký počet návštevníkov.

  • V posledný júlový víkend v Kovačici boli dožinky. Združenie poľnohospodárov Kovačičania usporiadalo podujatie na počesť ukončenia žatvy.