• Padinská základná škola maršala Tita tiež na záver detského týždňa usporiadala detský jarmok. Tohtoročný sa však líšil od tých predchádzajúcich.

  • Detským jarmokom na kovačickom trhovisku skončil sa detský týždeň. Bola to inak najmasovejšia a deťom najobľúbenejšia aktivita.

  • V rámci detského týždňa ale aj ústredných osláv Kovačického októbra v nedeľu, 6. októbra sa uskutočnil už tradičný detský jarmok na ktorom, ako obvykle, bola pestrá ponuka.

  • V rámci Detského týždňa ale aj ústredných osláv Kovačického októbra 7.októbra t.r. sa uskutočnil už tradičný detský jarmok na ktorom, ako obvykle, bola pestrá ponuka.

  • Súčaťou Októbrových slávností v Kovačici a detského týždňa bol i detský jarmok, ktorý sa uskutočnil v nedeľu, 8. októbra. Na trhovisku bol rušnejšie než obvykle, keď sú trhové dni.