• Dedo Mráz na svojej dlhej ceste sa včera zastavil aj v Rádio-televízii obce Kovačica. Deti ho pekne privítali a za to, že boli dobré počas roka, daroval im balíky.

  • Predškolská ustanovizeň Kolibri realizuje projekt pod názvom V rozdieloch je naša podobnosť. Najmä, z Kovačice vyštartoval vláčik, ktorý predškoláci urobili so svojimi vychovávateľkami. Ten poputuje do každej osady Kovačickej obce.