•  

    Spevokol Cirkevného zboru v Padine Je spoločenstvom pre všetkých, ktorí majú radi spev. Jeho činnosť, najmä v poslednom období, je čulá a pestrá.