• V sobotu, 17. októbra  sa v Padine stretli členky slovenských spolkov žien z Banátu. Prebiehali tam tvorivé dielne ako súčasť projektu Asociácie slovenských spolkov žien pod názvom Rovina, kukurica a jej použitie vo výžive a výrobe špecifickych

    ...
  • Asociácia slovenských spolkov žien v predposledný septembrový víkend organizovala v Kovačici dvojdňový seminár menom Omaľovanie úžitkových predmetov.

  • Členky ženských spolkov z Vojvodiny, ktoré zastrešuje Asociácia slovenských spolkov žien, v sobotu, 9. septembra absolvovali jednodňový výlet v Slankamenských vinohradoch.

  • V prvú aprílovú nedeľu v Kovačici prebiehala regionálna súťaž recitátoriek, ktorej sa zúčastnilo 9 súťažiacich z banátskych prostredí.